برند
نوع باند پزشکی
نوع ساپورت پا
نوع ساپورت تنه
نوع زانوبند
نوع ساپورت گردن
کشور سازنده
نوع گردنبند
دسته بندی ها

  سماطب پاکان

  گردنبند طبی سخت سماطب کد 1014

  240,000 تومان %9
  220,000 تومان

  گردنبند سخت چانه دار سماطب کد 1020

  305,000 تومان %3
  295,000 تومان

  کرست کمر با کش دوبل سماطب کد 4013

  830,000 تومان %13
  730,000 تومان

  کمربند پد دار سماطب کد 4025

  645,000 تومان %8
  595,000 تومان

  کمربند کار سماطب کد 4014

  485,000 تومان %8
  445,000 تومان

  قوزبند با کش تنفسی سماطب کد 4035

  495,000 تومان %10
  450,000 تومان

  قوزبند نئوپرن سماطب کد 4027

  965,000 تومان %10
  870,000 تومان

  کتف بند قوزبند سماطب کد 4012

  400,000 تومان %8
  370,000 تومان

  شکم بند با کش دوبل سماطب کد 4024

  575,000 تومان %15
  500,000 تومان

  شکم بند دوران بارداری سماطب کد 4020

  320,000 تومان %10
  290,000 تومان