دسته بندی ها

حلما طب

مرتب سازی
نمایش

سرنگ انسولین لوئراسلیپ 1 سی سی حلما طب

1,254,600 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1800 عدد

سرنگ انسولین لوئرلاک 1 سی سی حلما طب

3,960,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1800 عدد

سرنگ انسولین یکپارچه بسته بندی تکی حلما طب

1,045,500 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1500 عدد

سرنگ انسولین یکپارچه بسته بندی ده تایی حلما طب

2,091,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 3000 عدد

ست سرم لوئر اسلیپ حلما طب

554,400 تومان
واحد فروش کارتن شامل 360 عدد

ست سرم لوئر لاک حلما طب

554,400 تومان
واحد فروش کارتن شامل 360 عدد