دسته بندی ها

دستکش جراحی

مرتب سازی
نمایش

لاتکس جراحی بدون پودر سایز 7

تماس برای قیمت
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

لاتکس جراحی بدون پودر سایز 8

تماس برای قیمت
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

لاتکس جراحی بدون پودر سایز7/5

تماس برای قیمت
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

لاتکس جراحی کم پودر سایز 7

تماس برای قیمت
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

لاتکس جراحی کم پودر سایز 7/5

تماس برای قیمت
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

لاتکس جراحی کم پودر سایز 8

تماس برای قیمت
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت