دسته بندی ها

دستکش جراحی

مرتب سازی
نمایش

دستکش جراحی بدون پودر سایز 7

920,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

دستکش جراحی بدون پودر سایز 8

920,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

دستکش جراحی بدون پودر سایز7/5

920,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

دستکش جراحی کم پودر سایز 7

720,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

دستکش جراحی کم پودر سایز 7/5

720,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

دستکش جراحی کم پودر سایز 8

720,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت