دسته بندی ها

دستکش جراحی

مرتب سازی
نمایش

لاتکس جراحی بدون پودر سایز 7

14,000,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

لاتکس جراحی بدون پودر سایز 8

1,400,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

لاتکس جراحی بدون پودر سایز7/5

1,400,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

لاتکس جراحی کم پودر سایز 7

1,200,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

لاتکس جراحی کم پودر سایز 7/5

1,200,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

لاتکس جراحی کم پودر سایز 8

1,200,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت