دسته بندی ها

دستکش جراحی

مرتب سازی
نمایش

دستکش جراحی بدون پودر سایز 7

1,000,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

دستکش جراحی بدون پودر سایز 8

1,000,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

دستکش جراحی بدون پودر سایز7/5

1,000,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

دستکش جراحی کم پودر سایز 7

800,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

دستکش جراحی کم پودر سایز 7/5

800,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت

دستکش جراحی کم پودر سایز 8

800,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 جفت