دسته بندی ها

تیغ بیستوری ( جراحی )

مرتب سازی
نمایش

تیغ بیستوری Kiato سایز 10

48,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

تیغ بیستوری Kiato سایز 11

48,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

تیغ بیستوری Kiato سایز 12

48,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

تیغ بیستوری Kiato سایز 15

48,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

تیغ بیستوری Kiato سایز 20

48,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

تیغ بیستوری Kiato سایز 22

48,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

تیغ بیستوری Moris سایز 11

44,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

تیغ بیستوری Moris سایز 10

44,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

تیغ بیستوری Moris سایز 12

44,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد