دسته بندی ها

تیغ بیستوری ( جراحی )

مرتب سازی
نمایش

تیغ بیستوری Kiato سایز 10

50,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

تیغ بیستوری Kiato سایز 11

50,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

تیغ بیستوری Kiato سایز 12

50,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

تیغ بیستوری Kiato سایز 15

50,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

تیغ بیستوری Kiato سایز 20

50,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

تیغ بیستوری Kiato سایز 22

50,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

تیغ بیستوری Moris سایز 11

45,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

تیغ بیستوری Moris سایز 10

45,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

تیغ بیستوری Moris سایز 12

45,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد