دسته بندی ها

ماسک اکسیژن

مرتب سازی
نمایش

تی پیس ریکاوری

450,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 50 عدد

سوند نازال اکسیژن

900,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 300 عدد

ماسک اکسیژن بگدار

950,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 100 عدد

ماسک اکسیژن شفاف اطفال

800,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 200 عدد

ماسک اکسیژن شفاف بزرگسال

500,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 100 عدد

ماسک اکسیژن شفاف بزرگسال

800,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 200 عدد

ماسک ونچوری

1,400,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 100 عدد

مانومتر اکسیژن

145,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 دستگاه

کپسول اکسیژن 10 لیتری

475,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 عدد