آب مقطرگیری

دستگاه آب مقطرگیری چیست؟

آب مقطر به آبی گفته می شود که تمامی ناخالصی های ان با استفاده از روش تقطیر کردن، جدا و گرفته شده باشد. تقطیر کردن به این صورت است که آب را می جوشانند تا تبخیر شود و بخار آب حاصل را از طریق لوله ها سرد کرده و به شکل قطرات مایع در ظرف دیگری جمع آوری می کنند. در آزمایشگاه ها دستگاه آب مقطرگیری  این کار را انجام می دهد.

دمای جوش آب تقطیر شده از آب معمولی کمتر است. هرچه مراحل انجام تقطیر بهتر انجام شود آب مقطر به دست امده خلوص بالاتری دارد.

کاربرد دستگاه آب مقطرگیری

دستگاه آب مقطرگیری در آزمایشگاه های مختلف به منظور شستشو و استریلیزاسیون وسایل و ظروف نمونه، به عنوان حلال برای  تهیه ی محلول ها، در داروسازی، انجام واکنش های شیمیایی، صنعتی، عمل های حساس مانند انرژی هسته ای، استانداردهای کالیبراسیون و غیره استفاده می شود.

انواع دستگاه آب مقطرگیری

دستگاه های آب مقطر گیری از نظر تعداد دفعاتی که عمل تقطیر را انجام می دهند به دو دسته تقسیم می شوند:

دستگاه یک بار تقطیر: آب مقطر حاصل از عمل این دستگاه را نمی توان کاملا خالص دانسته و در فرایند های حساس از ان استفاده کرد.

دستگاه دوبار تقطیر: آب مقطر حاصل از عمل این دستگاه به دلیل دقت بالای دستگاه در تصفیه، دارای خلوص بالا و مناسب برای انجام آزمایش های حساس است.

بهترین روش برای تهیه ی آب مقطر، استفاده از روش فیلتر های اسمز معکوس و نانو فیلتر ها است. که حتی با استفاده از این روش میتوان آب دریا را نیز تبدیل به آب شیرین و قابل شرب کرد.

اجزای دستگاه آب مقطرگیری

تولید کننده بخار: این مخزن حاوی ذخیره ی آبی است که تقطیر می شود و به ان دیگ جوشان نیز می گویند.

تنظیم کننده سطح آب:این وسیله سطح آب مخزن آب را کنترل می کند و به اتصال دهنده ای وصل است که از کم شدن سطح آب مخزن جلوگیری می کند.

لوله ی سرد کننده بخار: در این قسمت بخار آب سرد شده متراکم می شود و از فاز گازی وارد فاز مایع می شود.

فیلتر:این فیلتر های کربنی ذراتی را که ممکن است در بخار متراکم وجود داشته باشند حذف می کند.

مخزن آب مقطر:مخزنی است که آب تقطیر شده در ان ذخیره می شود. جنس ظروفی که آب مقطر در آن ذخیره می شود باید نوع خاصی باشد که الودگی یونی را حذف کند. برای مثال پلی اتیلن، پلی پروپلین و غیره...

اصول استفاده از دستگاه آب مقطرگیری

  • ـ ابتدا باید در نظر گرفت که آب تقطیر شده ی لازم برای انجام فعالیت مورد نظر، باید دارای چه میزان خلوص باشد.
  • ـ استفاده از روش تقطیر ساده برای حجم زیادی از آب مقرون به صرفه نیست و درجه خلوص این آب نیز کم است.
  • ـ برای استفاده کردن از رزین برای تقطیر آب باید در نظر داشته باشید که رزین ابتدا باید با استفاده از یکی از روش های دستی یا دیجیتالی احیا شود.
  • ـ برای استفاده از روش فیلتر های اسمز معکوس و نانو فیلتر ها باید آب را تحت فشار به سمت نانو فیلتر ها فرستاد تا از سمت دیگر آنها آب مقطر به دست اورد.

راهنمای خرید دستگاه آب مقطرگیری

برای خرید دستگاه آب مقطرگیری ابتدا لازم است، حجم آب مورد نیاز برای فعالیت مد نظر قرار بگیرد و با توجه به آن دستگاه مناسب انتخاب شود. زیرا دستگاه های تقطیر آب با حجم های مختلف و روش های متفاوت تقطیر کردن آب، تولید می شوند و به فروش می رسند.

دستگاه های تقطیر با توجه به نوع و مدلشان، آب مقطر هایی با درصد خلوص متفاوت تولید می کنند. لازم است که قبل از خرید دستگاه ابتدا به نوع آب مقطر مورد نیاز (آب یک بار تقطیر یا دوبار تقطیر) و درصد خلوص آن دقت کرد.