دسته بندی ها

آنژیوکت

مرتب سازی
نمایش

آنژیوکت آبی G22

1,000,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1000 عدد

آنژیوکت بنفش G26

1,500,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1000 عدد

آنژیوکت زرد G24

1,200,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1000 عدد

آنژیوکت سبز G18

1,000,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1000 عدد

آنژیوکت صورتی G20

1,000,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1000 عدد

آنژیوکت طوسی G16

1,200,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1000 عدد

آنژیوکت نارنجی G14

1,350,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1000 عدد

سه راهی آنژیوکت

1,000,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1000 عدد

صفربند آنژیوکت ( هپارین لاک )

1,800,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 5000 عدد