دسته بندی ها

چسب ضدحساسیت

مرتب سازی
نمایش

چسب ضد حساسیت شفاف (پی ای) سای مد

1,645,200 تومان
واحد فروش کارتن شامل 720 / 360 / 180 عدد

چسب ضد حساسیت ماژور

تماس برای قیمت
واحد فروش کارتن

چسب ضد حساسیت میکروپور/ نان وون سای مد

1,357,200 تومان
واحد فروش کارتن شامل 720 / 360 / 180 عدد

چسب ضدحساسیت 1/25cm*9m

2,400,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 480 عدد

چسب ضدحساسیت 1/25cm*9m

2,160,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 240 عدد

چسب ضدحساسیت 1/25cm*9m

2,160,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 720 عدد

چسب ضدحساسیت 2/5cm*9m

1,800,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 360 عدد

چسب ضدحساسیت 2/5cm*9m

2,040,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 120 عدد

چسب ضدحساسیت 2/5cm*9m

2,400,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 240 عدد

چسب ضدحساسیت شیشه ای 9*1/25

2,520,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 720 عدد

چسب ضدحساسیت شیشه ای 9*2/5

2,160,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 360 عدد