دسته بندی ها

چسب های پزشکی

مرتب سازی
نمایش

چسب آنژیوکت پاندا

1,200,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 2000 عدد

چسب حصیری 10cm

1,600,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 80 عدد

چسب خونگیری ( تزریق ) پاندا

1,200,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 10000 عدد

چسب خونگیری ( تزریق ) کارامد

5,280,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 48000 عدد

چسب زخم پلیکان

1,800,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 12000 عدد

چسب ضد حساسیت شفاف (پی ای) سای مد

1,645,200 تومان
واحد فروش کارتن شامل 720 / 360 / 180 عدد

چسب ضد حساسیت میکروپور/ نان وون سای مد

1,357,200 تومان
واحد فروش کارتن شامل 720 / 360 / 180 عدد

چسب ضدحساسیت 1/25cm*9m

2,400,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 480 عدد

چسب لکوپلاست 2/5cm*5m

2,340,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 360 عدد

چسب لکوپلاست 5cm*5m

2,340,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 180 عدد

چسب کمر پاندا

2,700,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1000 عدد

چسب کمر گرگ نشان

3,100,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1000 عدد