دسته بندی ها

محصولات با برچسب 'Bandage'

مرتب سازی
نمایش

باند پانسمان سایز 5cm

7,177,500 تومان
واحد فروش کارتن شامل 2610 عدد

باند پانسمان سایز 10cm

726,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1320 عدد

باند پانسمان سایز 15cm

792,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 960 عدد

باند پانسمان سایز 20cm

924,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 840 عدد

باند زیرگچ (ویبریل) سایز 10cm

1,382,400 تومان
واحد فروش کارتن شامل 384 عدد

باند زیرگچ (ویبریل) سایز 15cm

1,360,800 تومان
واحد فروش کارتن شامل 252 عدد