دسته بندی ها

گان جراحی

مرتب سازی
نمایش

روپوش پزشکی و پرستاری

55,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 عدد

ست کامل MRI بیمار

1,400,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

ست کامل گان بیمار

1,450,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 100 عدد

گان پارچه ای جراح

95,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 عدد

گان تک بیمار

1,500,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 150 عدد

گان تک جراح

1,200,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد