دسته بندی ها

گازهای طبی

مرتب سازی
نمایش

گاز 500 گرمی دندانپزشکی

1,000,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 20 بسته

گاز 500 گرمی دندانپزشکی

1,250,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 20 بسته

گاز طبی 500 گرمی ساده

900,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 20 بسته

گاز طبی 500 گرمی ساده

1,100,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 20 بسته

گاز طبی 500 گرمی نخ دار

950,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 20 بسته

گاز طبی استریل 10*10

1,080,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 3000 عدد

گاز وازلینه

945,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 210 بسته

لانگ گاز دو لایه 40*30

1,800,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 900 عدد

لانگ گاز دو لایه 50*40

1,680,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 600 عدد