دسته بندی ها

چست لید

مرتب سازی
نمایش

چست لید اتریشی

1,920,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1200 عدد

چست لید تایلندی

7,800,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 6000 عدد

چست لید یا چست الکترود به عنوان متصل کننده سیم مانیتورینگ قلب به قفسه سینه بکار میرود.