دسته بندی ها

چست لید

مرتب سازی
نمایش

چست لید یا چست الکترود به عنوان متصل کننده سیم مانیتورینگ قلب به قفسه سینه بکار میرود.

پشتیبانی
واتس‌اپ