دسته بندی ها

چسب پانسمان آماده

مرتب سازی
نمایش

پانسمان آماده ساده سایز 10*10

1,560,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1200 عدد

پانسمان آماده ساده سایز 15*10

2,160,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1200 عدد

پانسمان آماده ساده سایز 20* 10

2,400,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1200 عدد

پانسمان آماده ساده سایز 25*10

2,700,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1000 عدد

پانسمان آماده ساده سایز 30*10

3,700,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1000 عدد

پانسمان آماده ساده سایز 9*6

1,200,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1200 عدد

پانسمان آماده ضدآب سایز 25*10

4,300,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1000 عدد

پانسمان آماده ضدآب سایز 20*10

4,200,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1200 عدد

پانسمان آماده ضدآب سایز 30*10

4,800,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1000 عدد