دسته بندی ها

چسب پانسمان آماده

مرتب سازی
نمایش

پانسمان آماده ساده سایز 10*10

528,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 800 عدد

پانسمان آماده ساده سایز 10*15

510,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 600 عدد

پانسمان آماده ساده سایز 10*20

660,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 600 عدد

پانسمان آماده ساده سایز 10*25

780,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 600 عدد

پانسمان آماده ساده سایز 10*30

900,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 600 عدد

پانسمان آماده ساده سایز 8*6

1,000,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 2000 عدد

پانسمان آماده ضدآب سایز 10*10

760,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 800 عدد

پانسمان آماده ضدآب سایز 10*15

780,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 600 عدد

پانسمان آماده ضدآب سایز 10*20

1,050,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 600 عدد