دسته بندی ها

چسب ضد حساسیت

مرتب سازی
نمایش

ضدحساسیت رنگ پوست 10*2.5

5,760,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 576 کارتن

ضدحساسیت سفید سایز 10*1.25

2,880,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 576 عدد

ضدحساسیت سفید سایز 10*2.5

2,880,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 288 عدد

ضدحساسیت شفاف 10*2.5

3,744,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 288 عدد

ضدحساسیت شفاف سایز 10*1.25

3,744,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 576 عدد