دسته بندی ها

پانسمان آماده

مرتب سازی
نمایش

پانسمان ساده سایز 10*8

1,104,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 2400 عدد

پانسمان ساده سایز 15*10

1,092,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1200 عدد

پانسمان ساده سایز 20*10

1,512,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1200 عدد

پانسمان ساده سایز 25*10

1,560,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1200 عدد

پانسمان ساده سایز 6*4

528,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 2400 عدد

پانسمان ساده سایز 7*6

864,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 2400 عدد

پانسمان ضدآب سایز 10*10

1,140,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1200 عدد

پانسمان ضدآب سایز 15*10

1,440,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1200 عدد

پانسمان ضدآب سایز 20*10

1,980,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1200 عدد