دسته بندی ها

نواردستگاه قندخون

مرتب سازی
نمایش

سوزن لانست خونگیری چهارپر

9,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سوزن لانست خونگیری دو پر

8,500 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

نوارقند خون EmpEror

60,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 50 عدد

نوارقند خون OnCallPlus

66,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 50 عدد

نوارقند خون پرفورما AccuChek

95,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 50 عدد

نوارقندخون Gluco Dr

55,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 50 عدد

نوارقندخون Bio Nime

30,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 25 عدد

نوارقندخون Esey Gluco

60,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 50 عدد

نوارقندخون اکتیو Accu Chek

85,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 50 عدد