دسته بندی ها

معاینه

مرتب سازی
نمایش

آبسلانگ پلاستیکی

630,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1800 عدد

آبسلانگ چوبی جعبه دار

675,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 150 بسته

آبسلانگ چوبی درجه یک

200,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 100 بسته

اسپکولوم پیچی سایز L

255,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 150 عدد

اسپکولوم پیچی سایز M

255,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 150 عدد

اسپکولوم پیچی سایز S

255,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 150 عدد

اسپکولوم دلفینی سایز L

396,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 180 عدد

اسپکولوم دلفینی سایز S

396,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 180 عدد

اسپکولوم دلفینی سایزM

396,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 180 عدد

درجه تب دهانی (Oral)

11,100,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 60 جین

درجه تب دهانی دیجیتال

135,000 تومان
واحد فروش عدد شامل 10 عدد

درجه تب نواری پیشانی

180,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سوآپ پنبه دار

4,080,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 240 بسته

سوآپ پنبه دار

4,500,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 250 بسته