محلول سایدکس

سایدکس یا گلوتارآلدئید

محلول فعال شده بهسادکس از بین برنده باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ ها، ویروس ها و اسپورها می باشد.

ترکیبات

هر 100 میلی لیتر محلول حاوی 2 گرم گلوتارآلدئید می باشد.

موارد مصرف

استریلیزاسیون، ضد عفونی کردن در سطح بالا و ضد عفونی کردن در سطح متوسط وسایل و تجهیزات پزشکی، آندوسکوپی و دندان پزشکی چند بار مصرف (لوازم و تجهیزات استیل ، پلاستیکی و لاستیکی)

روش مصرف

جهت فعال سازی محصول بهسادکس همراه محلول یک ظرف محتوی فعال کننده تحویل می شود. ماده فعال کننده را به محلول بهسادکس اضافه نموده و کاملا مخلوط نمایید. ایجاد رنگ سبز کمرنگ نشان دهنده فعال شدن محلول است. تاریخ فعال سازی را روی برچسب یا ظرف مورد مصرف یادداشت نمایید. محلول فعال شده به مدت 14 روز قابل مصرف می باشد.

پاکسازی آلودگی ها

خون و سایر ترشحات بدن را از سطوح و مجراهای تجهیزات و لوازم کاملا پاک نمایید. (جهت پاکسازی از دترجنت های اسیدی، قلیلیی و کف کننده که آبکشی آن ها مشکل است استفاده ننمایید) سپس تجهیزات و لوازم را آبکشی و خشک نمایید.