دسته بندی ها

محلول بتادین

مرتب سازی
نمایش

بتادین 1 لیتری سبز %10

540,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 12 گالن

بتادین 250cc اسکراپ %7/5

216,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 24 عدد

بتادین 250cc سبز %10

240,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 24 گالن

بتادین 4 لیتراسکراپ %7/5

480,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 4 عدد

بتادین 4 لیتری سبز %10

560,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 4 گالن

بتادین 60cc سبز 10%

216,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 48 عدد

محلول 1 لیتراسکراپ %7/5

600,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 12 عدد