دسته بندی ها

لوله های خرطومی

مرتب سازی
نمایش

پمپ درد

120,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 عدد

فیلتر HME باکتریال

1,550,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 100 عدد

فیلتر آنتی باکتریال

1,350,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 100 عدد

لوله خرطومی بیهوشی اطفال

75,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 عدد

لوله خرطومی بیهوشی بزرگسال

70,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 عدد

لوله خرطومی تنفسی اطفال

65,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 عدد

لوله خرطومی تنفسی بزرگسال

620,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 عدد

کتترمانت آکاردئونی

1,200,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 100 عدد