شیر گاز بهسان

تولید کننده: بهسان
تامین کننده: بهسان
تماس با تامین کننده: 021 - 6675 9661
*
230,000 تومان

شیرآلات گاز آزمایشگاهی

مدلمشخصات
کد BH4001شیر گاز زیر شلفی
کد BH4002شیر گاز ریشانی 45 درجه
کد BH1003شیر گاز کنترل هود
کد BH4006شیر گاز رومیزی
کد BH4007شیر گاز رومیزی یک طرفه
کد BH4008شیر گاز رومیزی دو طرفه
کد BH4009شیر گاز رومیزی چهار طرفه

تصویر از شیر گاز بهسان