دسته بندی ها

شان جراحی

مرتب سازی
نمایش

شان پارچه ای 100*100 سبز

250,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 10 عدد

شان پارچه ای 50*50 سبز

120,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 10 عدد

شان پارچه ای 75*75 سبز

200,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 10 عدد

شان پرفوره استریل 100*100

450,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

شان پرفوره استریل 50*50

300,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

شان ساده استریل سایز 100*100

430,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

شان ساده استریل سایز 50*50

280,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

شان ساده غیراستریل 100*100

270,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

شان ساده غیراستریل 50*50

120,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد