سودالایم ( آکرولایم )

پودر سودالایم برای جذب گاز کربنیک در سیستم های بسته و نیمه بسته بیهوشی بیمارستان ها و همچنین دستگاه های مداربسته  و نیمه بسته غواصی و آکواریوم کاربرد دارد.