دسته بندی ها

سرنگ یزد

مرتب سازی
نمایش

سرنگ 10cc یزد

400,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 عدد

سرنگ 20cc یزد

690,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 300 عدد

سرنگ 2cc یزد

300,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 500 عدد

سرنگ 5cc یزد

310,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 500 عدد