دسته بندی ها

سرنگ ها

مرتب سازی
نمایش

سرنگ 10cc میبد یاس

308,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 280 عدد

سرنگ 10cc ورید

475,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 500 عدد

سرنگ 5cc سها

440,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1000 عدد

سرنگ 5cc سیما

456,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 800 عدد

سرنگ 5cc شفا

650,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1300 عدد

سرنگ 5cc میبد یاس

264,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 عدد

سرنگ 5cc مینا سرنگ

520,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1000 عدد

سرنگ آوا 5cc

600,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1000 عدد

سرنگ انسولین حلما G29

1,170,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 1800 عدد