دسته بندی ها

سرنگ میبد یاس

مرتب سازی
نمایش

سرنگ 10cc میبد یاس

308,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 280 عدد

سرنگ 2/5cc میبد یاس

320,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 500 عدد

سرنگ 5cc میبد یاس

264,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 400 عدد