دسته بندی ها

محصولات با برچسب 'سرنگ'

مرتب سازی
نمایش

انسولین BD نیم واحدی G 31

400,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 500 عدد

انسولین BD یک واحدی G 31

400,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 500 عدد

سرسوزن سایز 18 صورتی

35,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سایز 19 کرمی

35,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سایز 20 زرد

35,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سایز 21 سبز

35,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد