دسته بندی ها

سرسوزن ( نیدل تزریق )

مرتب سازی
نمایش

سر سوزن یک بار مصرف حلما طب

تماس برای قیمت
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سایز 18 صورتی

40,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سایز 19 کرمی

40,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سایز 20 زرد

40,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سایز 21 سبز

40,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سایز 22 مشکی

40,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سایز 23 آبی

40,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سایز 25 نارنجی

45,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سایز 27 طوسی

45,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سایز 30 زرد

45,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن مزو تراپی G30 زرد

105,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن مزو تراپی G31 سفید

105,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد