دسته بندی ها

سرسوزن ( نیدل تزریق )

مرتب سازی
نمایش

سر سوزن یک بار مصرف حلما طب

تماس برای قیمت
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سرنگ سایز 18 صورتی

30,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سرنگ سایز 19 کرمی

30,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سرنگ سایز 20 زرد

30,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سرنگ سایز 21 سبز

30,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سرنگ سایز 22 مشکی

30,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سرنگ سایز 23 آبی

30,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سرنگ سایز 25 نارنجی

30,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سرنگ سایز 27 طوسی

30,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن سرنگ سایز 30 زرد

33,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن مزو تراپی G30 زرد

105,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

سرسوزن مزو تراپی G31 سفید

105,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد