دسته بندی ها

روژان

مرتب سازی

نوار تست اعتیاد 10 کاره

1,440,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 40 عدد

نوار تست اعتیاد 5 کاره

720,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 40 عدد

نوار تست حشیش

175,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 50 عدد

نوار تست شیشه

175,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 50 عدد

نوار تست متادون

175,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 50 عدد

نوار تست مورفین (تریاک - هرویین)

170,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 50 عدد

کیت تخمک گذاری (نوار LH )

300,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد