دسته بندی ها

دمیار بزرگسال و اطفال

مرتب سازی
نمایش

دمیاروسیله است برای بیماران مبتلا به آسم طراحی شده و دارای یک مخزن کوچک است که انتهای آن به اسپری مورد نظر متصل می شود و دارو را با فشار به سمت شش ها هدایت می کند و اثری بهتر نسبت به اشکال دارویی یا قرص دارد .

پشتیبانی
واتس‌اپ