دسته بندی ها

دستگاه تست قند خون

مرتب سازی
نمایش

دستگاه تست قند خون Bio Nime

75,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 دستگاه

دستگاه تست قند خون Easy Gluco

80,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 دستگاه

دستگاه تست قند خون Emp Eror

75,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 دستگاه

دستگاه تست قند خون OnCallPlus

75,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 دستگاه

دستگاه تست قندخون Gluco Dr

60,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 دستگاه

دستگاه قند پرفرما Accu Chek

145,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 دستگاه

دستگاه قنداکتیو Accu Chek

145,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 دستگاه