دسته بندی ها

درجه تب و رطوبت سنج

مرتب سازی
نمایش

ترمومتر ماکزیمم و مینیمم

60,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 عدد

درجه تب دهانی (Oral)

13,200,000 تومان
واحد فروش کارتن شامل 60 جین

درجه تب دهانی دیجیتال

135,000 تومان
واحد فروش عدد شامل 10 عدد

درجه تب نواری پیشانی

180,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 100 عدد

دما سنج مایعات

45,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 عدد

دما سنج مایعات

30,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 عدد

دما و رطوبت سنج دیجیتال

96,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 عدد

دما و رطوبت سنج دیجیتال

85,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 1 عدد

دماسنج دیواری محیط

84,000 تومان
واحد فروش بسته شامل 12 عدد