باند کنار بافت کاوه 7.5cm

*
311 تومان
کارتن / بسته

باند پانسمان کنار بافت کاوه 7.5cm

ویژگی های باند کنار بافته کاوه

عاری از آلودگی های فیزیکی و پرز
بدون هیچگونه سرنخ
مناسب برای پانسمان های ثانویه و پوشش زخم ها و جراحت ها
به طول 270 سانتیمتر
در عرض های 5، 7.5، 10، 15 و 20 سانتیمتری
به صورت بسته بندی های تکی در جعبه های مخصوص چند تایی

واحد فروشکارتن / بسته
محصولات مرتبط