بادی پرپ نیم لیتری

تولید کننده: به بان شیمی
محلول آماده سازی پوست بیمار پیش از عمل جراحی ( جایگزین بتادین )
2,000,000 تومان
کارتن
محلول بادی پرپ را بر روی نواحی مورد نظر پوست به میزان کافی اسپری کرده و بعد از انجام پرپ پوستی به مدت حداکثر 2-1 دقیقه صبر کنید تا خشک شود به این ترتیب پوستی ضدعفونی شده نرم و آماده عمل جراحی فراهم خواهد شد.
واحد فروشکارتن
تعداد در هر واحد20 عدد
محصولات مرتبط