اسپیرومتری تشویقی 1200ml

اسپیرومتری تشویقی یا انگیزشی 1200ml
1,000,000 تومان
کارتن

اسپیرومتری تشویقی 1200ml

استفاده‌ ازاسپیرومتری تشویقی که با نام اسپیرومتر انگیزشی نیز شناخته میشود ، یکی‌از راه‌های افزایش بازده تنفسی است که بعداز اعمال جراحی جهت تقویت ، بازتوانی و یا حفظ وضع تنفسی فعلی بیمار استفاده میگردد . این ابزار به منظور جلوگیری از چسبیدن ریه ها به یکدیگر ( Atelectasis ) یا ذات‌الریه ( Pneumonia ) بکارگرفته می شود تا با باز شدن مجدد آلوئولهای بسته شده ، هدایت ترشحات به راههای هوایی اصلی را تسهیل نماید.

واحد فروشکارتن
تعداد در هر واحد40 عدد
محصولات مرتبط