اتوکلاو بهسان

تولید کننده: بهسان
اتوکلاو آزمایشگاهی25 لیتری فول دیجیتال عمودی
تامین کننده: بهسان
تماس با تامین کننده: 021 - 6675 9661
*
6,500,000 تومان

اتوکلاو آزمایشگاهی