دسته بندی ها

گان جراحی

مرتب سازی
نمایش

روپوش پزشکی و پرستاری

36,000 تومان
واحد فروش بسته
1 عدد

ست کامل MRI بیمار

650,000 تومان
واحد فروش بسته
100 عدد

ست کامل گان بیمار

650,000 تومان
واحد فروش کارتن
100 عدد

گان پارچه ای سبز جراح

56,000 تومان
واحد فروش بسته
1 عدد

گان تک بیمار

900,000 تومان
واحد فروش بسته
200 عدد

گان تک جراح

1,000,000 تومان
واحد فروش بسته
200 عدد