دسته بندی ها

نواردستگاه قندخون

مرتب سازی
نمایش

سوزن لانست خونگیری چهارپر

6,500 تومان
واحد فروش بسته
100 عدد

سوزن لانست خونگیری دو پر

7,500 تومان
واحد فروش بسته
100 عدد

نوارقند خون EmpEror

54,000 تومان
واحد فروش بسته
50 عدد

نوارقند خون OnCallPlus

56,000 تومان
واحد فروش بسته
50 عدد

نوارقند خون پرفورما AccuChek

80,000 تومان
واحد فروش بسته
50 عدد

نوارقندخون Gluco Dr

48,000 تومان
واحد فروش بسته
50 عدد

نوارقندخون Bio Nime

30,000 تومان
واحد فروش بسته
25 عدد

نوارقندخون Esey Gluco

57,000 تومان
واحد فروش بسته
50 عدد

نوارقندخون اکتیو Accu Chek

70,000 تومان
واحد فروش بسته
50 عدد