دسته بندی ها

لوله های خرطومی

مرتب سازی
نمایش

پمپ ضد درد اتوماتیک

100,000 تومان
واحد فروش بسته
1 عدد

فیلتر HME باکتریال

1,550,000 تومان
واحد فروش کارتن
100 عدد

فیلتر آنتی باکتریال

1,250,000 تومان
واحد فروش کارتن
100 عدد

لوله خرطومی بیهوشی اطفال

60,000 تومان
واحد فروش بسته
1 عدد

لوله خرطومی بیهوشی بزرگسال

55,000 تومان
واحد فروش بسته
1 عدد

لوله خرطومی تنفسی اطفال

65,000 تومان
واحد فروش بسته
1 عدد

لوله خرطومی تنفسی بزرگسال

620,000 تومان
واحد فروش بسته
1 عدد

کتترمانت آکاردئونی

1,200,000 تومان
واحد فروش کارتن
100 عدد