دسته بندی ها

شان جراحی

مرتب سازی
نمایش

شان پارچه ای 100*100 سبز

250,000 تومان
واحد فروش بسته
10 عدد

شان پارچه ای 50*50 سبز

120,000 تومان
واحد فروش بسته
10 عدد

شان پارچه ای 75*75 سبز

200,000 تومان
واحد فروش بسته
10 عدد

شان پرفوره استریل 100*100

370,000 تومان
واحد فروش بسته
100 عدد

شان پرفوره استریل 50*50

250,000 تومان
واحد فروش بسته
100 عدد

شان ساده استریل سایز 100*100

350,000 تومان
واحد فروش بسته
100 عدد

شان ساده استریل سایز 50*50

220,000 تومان
واحد فروش بسته
100 عدد

شان ساده غیراستریل 100*100

240,000 تومان
واحد فروش بسته
100 عدد

شان ساده غیراستریل 50*50

100,000 تومان
واحد فروش بسته
100 عدد