دسته بندی ها

سرنگ ها

مرتب سازی
نمایش

سرنگ 10cc میبد یاس

308,000 تومان
واحد فروش کارتن
280 عدد

سرنگ 10cc ورید

475,000 تومان
واحد فروش کارتن
500 عدد

سرنگ 5cc سها

530,000 تومان
واحد فروش کارتن
1000 عدد

سرنگ 5cc سیما

456,000 تومان
واحد فروش کارتن
800 عدد

سرنگ 5cc شفا

819,000 تومان
واحد فروش کارتن
1300 عدد

سرنگ 5cc میبد یاس

264,000 تومان
واحد فروش کارتن
400 عدد

سرنگ 5cc مینا سرنگ

520,000 تومان
واحد فروش کارتن
1000 عدد

سرنگ آوا 5cc ساده و پیچی

650,000 تومان
واحد فروش کارتن
1000 عدد

سرنگ انسولین حلما G29

1,170,000 تومان
واحد فروش کارتن
1800 عدد