دسته بندی ها

درجه تب و رطوبت سنج

مرتب سازی
نمایش

ترمومتر ماکزیمم و مینیمم

60,000 تومان
واحد فروش بسته
1 عدد

درجه تب دهانی ( Oral )

3,960,000 تومان
واحد فروش کارتن
60 جین

درجه تب دهانی دیجیتال

135,000 تومان
واحد فروش عدد
10 عدد

درجه تب نواری پیشانی

170,000 تومان
واحد فروش بسته
100 عدد

دما سنج مایعات

45,000 تومان
واحد فروش بسته
1 عدد

دما سنج مایعات

30,000 تومان
واحد فروش بسته
1 عدد

دما و رطوبت سنج دیجیتال

96,000 تومان
واحد فروش بسته
1 عدد

دما و رطوبت سنج دیجیتال

85,000 تومان
واحد فروش بسته
1 عدد

دماسنج دیواری محیط

84,000 تومان
واحد فروش بسته
12 عدد